Tarieven

Intake en consult ongeveer 60 minuten: 65 euro

Vervolgconsulten standaard, 30 tot 60 minuten: 52 euro

Het bedrag kan in de praktijk afgerekend worden door middel van een PIN betaling of contante betaling.

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden de Orthomoleculaire en Natuurgeneeskundige consulten vanuit de aanvullende verzekering.

Op grond van mijn licentie in het Register van de VBAG geven heel veel ziektekostenverzekeraars een gedeeltelijke of volledige vergoeding, mits u een aanvullende verzekering voor of alternatieve geneeswijze heeft. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Ik wil dat het voor iedereen mogelijkheid is een consult te ontvangen. Dit probeer ik door de kosten laag te houden en goede medicijnen met een goede prijs-kwaliteitsverhouding te leveren.

 

Vergoedingen

De vergoedingen van de consulten door de zorgverzekeraar zijn per verzekering verschillend en wijzigen soms per jaar. Wilt u hier zekerheid over hebben, vraag dit dan altijd even na bij uw zorgverzekering. Vergoedingen van consulten komen vanuit de aanvullende verzekering; voorgeschreven middelen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

De beroepsvereniging van Praktijk VitoNatura is de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze ). De beroepsvereniging ziet toe op de registratie, kwaliteit en scholing van de beroepsoefenaars. Op de website van de VBAG (www.https://vbag.nl/) vindt u een overzicht van de verzekeraars die de consulten van VBAG therapeuten geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Praktijk VitoNatura heeft een Aa-licentie en is in bezit van een PLATO-erkende opleidingen. Dit is veelal een gestelde voorwaarde van de zorgverzekeraar voor vergoeding van het consult.

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, uw e-mail adres, verzekeringsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming ( AVG )

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde, psychosociaal of kinesiologie consult’

de kosten van het consult

WEBSITE

Op de website van ww.vitonatura.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. “VitoNatura”gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen


Copyright©2022-Cees den Braber                                                                                                                                                                        

Pieternel Koomansstraat 39

4822 WC BREDA

Tel= 06-24730767