Contactgegevens


NAW Gegevens

Pieternel Koomansstraat 39

4822 WC Breda

T. 06 24730767

praktijkdenbraber@gmail.comOpeningstijden

Maandag t/m Zaterdag van 11.00 uur tot 21.00 uur. ZONDAG GESLOTEN

Parkeren is gratis


VBAG-nr: 2120312

Zorgverlenersnummer:90-035019

ABG-code Praktijk: 90013963                                 

RBCZ-nr: 910525R                                                

K.v.K-nr: 20139944

BTW-nr: NL001735841B33


Veel zorgverzekeraars vergoeden de consulten vanuit de aanvullende verzekering.

Op grond van mijn licentie in het Register van de VBAG geven heel veel ziektekostenverzekeraars een gedeeltelijke of volledige vergoeding, mits u een aanvullende verzekering voor beweegzorg of alternatieve behandelingen heeft. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar.


Wkkgz

De praktijk voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 en later gesteld zijn in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg ( Wkkgz ). Wat betekent dat voor u?

Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling nog vragen heeft, of iets op te merken heeft over de behandelwijze; neemt u dan  contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen met u gekeken naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Mocht u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging VBAG. De VBAG kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator.

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie:

Schade ontstaan door een behandeling of therapie.

Beschadiging of vermissing van eigendommen.

Onvoldoende zorgverlening.

Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.

Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.

Geen goed behandelplan.

Geen goede zorg na de behandeling.


Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze
kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het
zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte
gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is
afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de
geschillencommissie Zorggeschil. Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken komen we we niet uit kunt u contact opnemen met onderstaande link.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.  • Copyright©2022-Cees den Braber                                                                                                                                                                        
  • Pieternel Koomansstraat 39
  • 4822 WC BREDA

Tel= 06-24730767