WELKOM

Hallo ik ben Cees den Braber en heet u van harte welkom op mijn site! Hier vindt u informatie over mij als Natuurgeneeskundig Therapeut en de verschillende behandelingen.

Algemene informatie

Ik ga u eerst iets over mijzelf vertellen. In 1991 ben ik met de opleiding Orthomoleculaire voedingsdeskundige begonnen en heb deze afgerond in 1995. Na deze opleiding die ik erg interessant vond ben ik mijn praktijk begonnen en ben tevens doorgaan leren: Homeopathie, Electro acupunctuur, Kruidengeneeskunde, Bioresonantie, Vegatest en Schussler celzouten en heb hier van de diploma's behaald. In de praktijk word momenteel ook gewerkt met CoRe-Inergetix, indien gewenst.


5 Natuur principes

1.Leven en alle basis hiervan is ENERGIE

Om te kijken waar de klachten zijn, en wat eraan aan de hand is, meet ik de patiënt met de vegatest op de kringloop meridiaan. Het onderhuidse bindweefsel dat staat in verbinding met alle organen (energieën) in ons lichaam.Een stroompje van vijf microampère wordt via een acupunctuurpunt door het lichaam gevoerd. Dit is geheel pijnloos, soms word een lichte trilling ervaren. Door met een meet pen over verschillende stoffen te gaan en deze weer op de kringloop meridiaan op de hand te plaatsen, vergelijk ik de trilling van de stoffen telkens met uw energie/frequentie/trilling van uw eigen lichaam. Wanneer het lichaam dan in contact komt met een stof, welke een trilling bezit die ziekmakend is voor het lichaam, dan volgt een reactie. Dit gebeurt door een onbewuste reflex die de bedreigende stof buiten ons lichaam probeert te houden. De reflex bestaat uit een onbewuste weerstand van de huid en bindweefsels tegen deze stof. Op deze manier kan ik verschillende stoffen onderscheiden die niet gezond zijn voor uw lichaam of die niet de juiste trilling hebben als uw eigen gezonde lichaam. In moeilijker op te sporen gevallen meet ik 120 punten op de meridiaanlijnen met de Electro acupunctuur op deze manier kan ik zien waar er verstoringen zijn. Deze verstoringen zijn natuurlijk ook een verstoring van energie. Aan de hand van de uitslagen geef ik als eerste een basis behandeling mee die de energie in balans trachten te brengen.

2.Prikkeloverdracht

Als ik weet welke energie frequentie verstoord is, ga ik met bioresonantie (resonantie van lichaamstrillingen) zorgen dat het bioresonantie apparaat de exacte trilling (prikkel) overbrengt die de persoon nodig heeft om het lichaam weer in balans te komen. De pathologische (ziekmakende) trillingen, worden dan geneutraliseerd, met als doel de zelfgenezing van het lichaam weer te activeren.

3. DRAINAGE

Als Natuurgeneeskundige kijk je naar de gehele mens. Als er een aantal verstoringen zijn is het van belang te zorgen dat alle toxische belastingen verdwijnen uit onze 5 reinigingsorganen lever, nieren,huid, darmen en longen, ik neem automatische ook het lymfatisch stelstel mee. Vaak gebruik ik hier voor orthomoleculaire voedingsmiddelen, homeopathische middelen of kruiden. Zodoende kan het lichaam zich ontdoen van alle vervuiling en belastingen, zowel geestelijk als lichamelijk.

4.VOEDING

Op een Egyptische Papyrusrol van 500 jaar voor Christus stond al. Van eenderde van de voeding leef jezelf, van tweederde leeft de dokter. Dat is in onze tijd nog steeds zo. We eten te veel, te snel en vaak verkeerd samen gesteld voedsel. Het is dus zeer belangrijk dat het lichaam vrij BLIJFT van belastingen van verkeerd eten. Zowel voor geest als lichaam, adviseer ik om zoveel mogelijk biologische voeding te eten, alsmede zeer veel groenten,fruit, noten etc in de juiste verhoudingen te eten. Zeker niet onbelangrijk is een evenwichtige geestelijke voeding. Voldoende ontspanning en inspanning door middel van sport of voldoende wandelen

5. PSYCHE/LEVENSKUNST

Genieten van het leven is voor veel mensen moeilijk omdat vaak de balans met werk en privé leven niet in goede balans is. Door samen het leven en u dagelijkse bezigheden door te nemen en u uw wensen of onvrede uit te laten spreken, is de eerste stap gezet naar een opening voor een verrijking van uw levens geluk. En daarna een gezonde situatie te zoeken door dit te kunnen handhaven. Ik probeer ook oud zeer ontkenningen, angsten samen met u in beeld te brengen en eventueel deze op te lossen. Zo kan er weer een weg vrij gemaakt worden voor geluk en gezondheid zodat u optimaal kunt genieten van het leven dat vaak zit in de kleine dingen die door de grote materiële wereld vaak worden overschaduwd.

Behandelbare aandoeningen

Vergiftigingen; Gevolgen van een tekenbeet (ziekte van Lyme), Voedsel (salmonella), Asbest, Zware metalen waaronder Amalgaan (kwik), Pesticiden / landbouwstoffen Andere ziektebeelden; Schimmel (candida albicans)   Parasieten, Pfeiffer, Wormen (spoel-platwormen), M.E, Allergieën Psychische, Depressies, Angsten, A.D.H.D, Burn-out Uiteraard zijn er nog vele andere ziektebeelden die behandeld kunnen worden in de praktijk, dit is echter wel afhankelijk van uw lichamelijke conditie, uw leeftijd en de ernst van uw klachten.  

                     Vergoedingen Zorgverzekering  

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van de V.B.A.G.
Kijkt u op de site van V.B.A.G. (www.vbag.nl) welke zorgverzekeraars uw consult vergoeden


VITO NATURA                                      

Pieternel Koomansstraat 39               

4822 WC BREDA                                            

Tel: 076-8885188 / 06-24730767                

Tarieven behandelingen

Het eerste consult is 55,00 euro, ( 60 tot 70 minuten).

Het vervolg consult is 45 euro, ( 35 tot 60 minuten).                                                                                                  

Na bestellingen (supplementen) zijn te bestellen via mijn emailadres.

praktijkdenbraber@gmail.com

Privacy verklaring

Natuurgeneeskundige Praktijk VitoNatura gevestigd aan de Pieternel Koomansstraat 39, 4822 WC BREDA, waarvan Cees den Braber de eigenaar/therapeut is en in die hoedanigheid de functionaris is voor de gegevensbescherming. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, uw e-mail adres, verzekeringsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming ( AVG ) Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ de kosten van het consult WEBSITE. Op de website van VitoNatura worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VitoNatura gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.